Sömn och Prestation

Alla vet att det är bra att sova, men få vet faktiskt HUR bra det är att sova. Det kan faktiskt påverka hur fort du springer, hur länge du orkar springa, hur högt du hoppar, hur motståndskraftig du är mot sjukdom din reaktionsförmåga och mycket mer. Det finns även mycket i vår vardag, saker vi gör varje dag, som gör att det blir svårare att somna och som gör att vi sover sämre. Dessa faktorer kan vi använda oss av för att sova bättre och maximera vår prestation!

Föreläsare
Peter Wejderman
Datum
15 nov Kl. 18:30 - 20:30
Pris
0.00€
Plats
Återkommer med plats

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott