Nöd Första Hjälp

Kursen i första hjälp ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att hjälpa i nödsituationer och vid vanliga sjukdoms- och olyckssituationer. Som ledare har vi alla behov av att kunna hjälpa våra adepter om det händer något.
Utbildnings målsättning är att deltagaren kan inleda livräddande första hjälpen vid ”nödsituationer”.

Föreläsare
Ann Kvarnström
Datum
26 okt Kl. 18:00 - 22:00
Pris
20.00€
Plats
Återkommer med plats

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott