Inkludera mera inom idrott och fritid - dag 2

Välkommen på ett två dagars evenemang den 12-13.9.2022 på Åland! Evenemanget är ett samarbete mellan Finlands Svenska Idrott, Ålands Idrott och DUV på Åland. Under de två dagarna får ni tips om hur trygga och tillgängliga idrotts och motionsmöjligheter kan se ut och kännas.

Program Dag 2 : Under dagen är det möjligt att ta del av aktiviteter inom temat inkluderande idrott och fritid. Kom och provkör olika hjälpmedel som du kommer ut i naturen med. Dessutom hålls flera korta föreläsningar. Mer detaljerad information kommer i augusti.

Alla är välkomna – du som ledare, aktiv, kom själv eller tillsammans med familj eller vänner, eller som en grupp från skolan eller äldreomsorgen! Det finns upplevelser och lärdomar för alla!

För mer information

Datum
13 sep Kl. 10:00 - 16:00
Pris
0.00€
Plats
Wiklöf Holdnig Arena, löparbanor och café

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott