Höstens Idrottspass - Machokultur och värdegrund

Att bygga för framgång handlar om hur vi genom att jobba med mjuka värden och ifrågasätta normer och förväntningar skapar en mer inkluderande och trygg miljö. En miljö där människor känner sig respekterade för den de är, en miljö där vi mår bra och skapar förutsättningar för att lyckas. Oavsett vad det är vi vill lyckas med. Hur kan machokultur och andra skadliga strukturer bromsa vår utveckling som förening? 

Du kommer att få inspiration och hjälp för att starta arbetet i din egen förening.

Föreläsare
Max Bergander
Datum
01 nov Kl. 18:30 - 20:30
Pris
0.00€
Plats
Ålands Lyceum

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott