Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.
Grundutbildningen är väldigt bra även för dig som varit ledare en längre tid eller för dig som sitter i en styrelse då den lyfter aktuella områden kring idrottsrörelsen, värdegrund med mera

Utbildningens upplägg:  Egna studier via webb, 2 fysiska träffar, hemuppgift och omfattar ca 25 lektionstimmar á 45 min.    
Fysiska träffarna sker 17 februari 18-20.00 samt 20 mars 09.30 -17.00

När?
17 feb 18:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Josefine Gustafsson & Lena Eriksson
Pris
60€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.

Instagram