Fysisk träning för ungdom

Träning med den egna kroppen som verktyg. Din kropp har du alltid med dig så det är viktigt att ge möjligheter till fysisk utvecklande träning i olika miljöer för idrottare oavsett idrottsgren. Hur kan vi träna fram och bygga atleter oavsett idrott? Dagen innehåller teori och många praktiska övningar där ni som deltagare får möjligheten att prova träningen på den egna kroppen. Allsidig träning som både skadeförebyggande och utvecklande för  idrottarna.

Dag 1 fokuserar på barn upp till 12 år
Dag 2 fokuserar på ungdomar från 13 år

Föreläsare
Mats Mejdevi
Datum
13 feb Kl. 09:00 - 15:00
Plats
Återkommer med plats

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott