Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt.

Mål och syfte: Att ge deltagarna en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig fysisk uppbyggnadsträning för barn och ungdomar.
Innehåll: Styrketräning  Uthållighetsträning samt  Motorik och rörlighetsträning för barn och ungdomar, Långsiktig träningsplanering.

Teori via Teams tisdag 19 september kl. 18-20.30.
Fysisk träff – praktik tisdag 27 september kl. 18-20.30.
Teori via Teams onsdag 5 oktober kl. 18-20.30
Fysisk träff – praktik torsdag 13 oktober kl. 18-21.00.

Föreläsare
Tony Jansson och Lena Eriksson
Datum
19 sep 18:00 - 13 okt 21:00
Pris
60.00€
Plats
Återkommer med plats

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott