Projekt - Jämställd, inkluderande och trygg idrott

Varför behöver vi arbeta med jämställdhet ?
En av föreningsidrottens grundpelare är att idrotten ska vara öppen för alla. Alla, oavsett kön, ska ha lika möjligheter att utöva idrott.
En jämställd idrott betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De ska även dela inflytande och ansvar. Det innebär att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.
En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter, talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Vad kan ni som organisation söka för projekt inom jämställd, inkluderande och trygg idrott för 2021?

  1.  Värdegrundsarbete i organisationen.
  2. Arbeta för att få fler ledare av det underrepresenterade könet i organisationen.
  3. Arbeta för att få fler aktiva av det underrepresenterade könet i organisationen.

Vad behöver ni som organisation göra för att söka projekt inom jämställd, inkluderande och trygg idrott?

  1. Göra kartläggningen "Vägen till idrottens uppsatta mål för en jämställd idrott", 
  2. Sända in organisationens styrelsebeslut där man antagit  Den åländska idrottsrörelsens  jämställdhetsmål alternativt sända in organisationens egna måldokument.
    Detta skall enligt Regelverk för fördelning inlämnas senast 15.2.2022.
  3. Då punkt ett och två är genomförda ta kontakt till Ålands Idrott för att få info om ansökningsförfarandet.

Det finns totalt 60.000 € budgeterat för projekt och Ålands Idrotts verksamhet inom området. 

Ta kontakt med Ålands Idrott för mer information info@alandsidrott.ax  eller 0457-342 19 74