Kostnadsersättning för covid-19-tester och intyg som krävs inför inresa till Sverige

Medlemsorganisationer kan ansöka om kostnadsersättning, administrerat av Ålands Idrott (ÅI), för covid-19-tester och intyg som krävs för inresa till Sverige under perioden 1-31.1.2022. Detta gäller lag för deltagande i seriespel eller motsvarande ordinarie, sedan tidigare inplanerade, tävlingar för individuella idrottare.

Syfte med stödet

Syftet är att ge åländska idrottsorganisationer förutsättningar att fortsatt kunna bedriva ordinarie idrottsverksamhet trots gällande testkrav för inresa till Sverige.

Förhandsanmälan och ansökan

Medlemsorganisationer gör snarast möjligt en förhandsanmälan till Ålands Idrott genom att meddela vilka lag/idrottare som berörs, vilka matcher/tävlingar det gäller samt preliminärt antal personer som behöver resa under tiden 1-31.1.2022.

Ersättning kan sedan sökas i efterhand av medlemsorganisationer som på grund av sitt deltagande i seriespel eller tävlingar i Sverige har behövt intyg över negativa test till sina idrottare och ett rimligt antal ledare*. Privatpersoner kan inte ansöka om ersättning.

Förmånligast möjliga test ersätts till 100 %. Om dyrare test än nödvändigt har valts så ersätts kostnaden som motsvarar det förmånligaste alternativet. För att veta vilket test som krävs vänligen se Folkhälsomyndighetens sida.

Test av symtomfria personer inför resa görs på Medimar (Lövuddsvägen 4, 22120 Mariehamn). Medlemsorganisationens representant bokar testtider i god tid innan avresa per e-post till info@medimar.ax, genom att uppge vem som är kontaktperson, antal personer som behöver testas samt till vilket datum intygen behövs. Medlemsorganisationen betalar sedan testerna på plats eller via faktura, enligt överenskommelse med Medimar. Ingen faktureringsavgift tillkommer för föreningarna.

Vid särskilda skäl kan även ett rimligt antal föräldrar* ersättas för att följa med barn och unga för att kunna delta i seriespel/tävlingar. Tag kontakt för bedömning ifall detta är aktuellt för din organisation. Vänligen observera att Ålands Idrott i sina riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten på Åland rekommenderar idrott i närområdet för barn upp till 12 år.

*) Enligt gemensam bedömning mellan ÅI och medlemsorganisationen över vad som är ett rimligt antal ledare/föräldrar.

Förhandsanmälningar skickas per e-post till info@alandsidrott.ax snarast möjligt, dock senast före första testerna.

Ansökningar om ersättning skickas per e-post till info@alandsidrott.ax i efterhand för periodens tester och intyg, dock senast 28.2.2022. Varje ansökan ska innehålla verifiering av kostnaderna med hänvisning till vilka matcher/tävlingar det berör, samt bankkonto för utbetalning.

Beslut och utbetalning

Beslut och utbetalning görs inom en månad efter redovisning. Utbetalning sker till av organisationen angivet bankkonto. ÅI har möjlighet att enligt bedömning begränsa antal organisationer som erhåller stöd.

Vid särskilda skäl kan ersättning betalas ut efter varje testtillfälle, tag kontakt vid behov.

Villkor

Anvisningar för ersättningsmottagares överklagan av beslut bifogas ersättningsbeslutet.

Om det framkommer att ett beslut till följd av skrivfel, felräkning eller annat liknande förbiseende innehåller uppenbara felaktigheter, får ÅI, efter att ersättningsmottagaren getts tillfälle att yttra sig, meddela beslut om rättelse. Finner ÅI att ett beslut som ÅI meddelat är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska ÅI ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt utan att det blir en nackdel för ersättningsmottagaren.

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter, får ÅI besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.

Frågor

Vid frågor, kontakta sportchef Jenna Gestranius per telefon +358 (0) 457-345 59 28 eller e-post jenna@alandsidrott.ax