Hem

Nyheter

20 feb 2018
Vi söker dig som har visioner för idrotten på Åland och som vill arbeta operativt utgående från strategier, mål och policys du skapar tillsammans med förbundsstyrelsen.
20 feb 2018
Idrottstinget hålls den 19 mars 2018 kl 18.30 i Auditoriet på Ålands Sjöfartsmuseum.
24 jan 2018

Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation bjuder in till ett gemensamt informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen – GDPR.

22 dec 2017

Önskar styrelse och personal på Ålands Idrott

11 feb 2018

Nya saker ramlar in till idrottsbanken vilket är glädjande.
Alla får låna, allt är gratis
I den senast uppdaterade listan kan du hitta det som finns tillgängligt just nu.