Kurser

29 aug 18:00
Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller...
03 okt 18:00
Syftet? Bar barn och ungdomsidrott skall bli ännu bättre på ÅlandAtt skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen. Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete...
09 okt 18:00
Kursen mål och syfte är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig träning och ge barn & ungdomar en bra grund i sitt utövande.
Innehåll- Grundläggande ledarutbildning för barn & Ungdom.- Lek och lekens...
14 okt 10:00 till 15 okt 15:00
Kursens mål är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i träningsplanering. Kursen syftar till att ge dig som tränare ökade kunskaper och verktyg att planera, organisera, analysera, utvärdera och styra träning, för såväl lag som individuella...