Kurser

05 feb 18:00
Kursen mål och syfte är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig träning och ge barn & ungdomar en bra grund i sitt utövande.
Innehåll- Grundläggande ledarutbildning för barn & Ungdom.- Lek och lekens...
03 mar 09:00
Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller...