Ålands Idrotts prioritetsområden 2015-2017

Efter årsmötet i mars så har Ålands Idrott en verksamhetsplan som sträcker sig över tre år.

 

Verksamhetsåren 2015 - 17 avser Ålands Idrott att arbeta med följande tre fokusområden:

1)  Förnyade fördelningsprinciper samt ansökningsförfarandet

2) Ungdomssatsning – få fler ungdomar till idrottsrörelsen

3) Starka barn – ett samarbete förening-skola-kommun

Styrelsen för Ålands Idrott har sedan idrottstinget tillsatt arbetsgrupper för varje fokusområde.

 

1) Ålands Idrotts arbete med förnyade fördelningsprinciper

Styrelsen för Ålands Idrott har sedan fördelningen av idrottens paf-medel tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall hjälpa, instruera, informera och i slutändan godkänna medlemsorganisationernas åtgärdsplaner.

Bakgrunden är att Ålands Idrotts styrelse förnyade fördelningsprinciperna inför 2015 så att det numera fördelas resurser på:

  1. Basbelopp
  2. Ungdomar 13-18 år (prioritetsgrupp 1)
  3. Barn 7-12 år (prioritetsgrupp 2)

Ålands Idrotts medlemsorganisationer har genom separat information erhållit underlag till fördelningen och förutsättningarna för att kunna få finansiella resurser för prioritetsgrupperna.
Senast den 30 september skall åtgärdsplaner vara inlämnade och godkända av arbetsgruppen.

Syftet är att förbättra och stärka framtidens barn- och ungdomsidrott på Åland. Det kan ofta vara en utmaning för en organisation att tänka nytt eller förändra. I den här processen finns nu arbetsgruppen till förfogande för att hjälpa till med organisationernas arbete med att ta fram åtgärdsplaner. Kontakta gärna förbundskansliet för ytterligare information.

2) Ungdomssatsning – få fler ungdomar till idrottsrörelsen

Målet är att kunna engagera fler ungdomar att medverka och/eller stanna kvar inom idrottsrörelsen som aktiva, ledare, funktionärer eller som förtroendevalda.

Steg ett i ungdomssatsningen är att utreda hur många barn och ungdomar som är aktiva i repektive idrott i varje ålder. Samtidigt utreds hur många ungdomar som är aktiva som ledare eller sitter som medlem i styrelser.
Denna del beräknas vara klar i mitten på augusti. Vidare kommer Ålands Idrott att utreda bl.a. hur mycket olika ungdomar idrottar och varför ungdomar valt att lämna idrotten eller valt att idrotta utanför föreningslivet.
 

3) Starka barn – ett samarbetsprojekt för idrottsorganisationer – skola – kommun för en allsidig idrottsaktivitet i åk 1-2.

Målet är att öka förutsättningarna för alla barn i åk ett och två att kunna välja den idrott de vill hålla på med genom att de blir starkare, rörligare, uthålligare och får bättre koordination genom en allsidig träning utan inriktning till en enskild idrott.
Under en ett läsår samarbeta Ålands Idrott, skola, fritidsledare och idrottsförening ge barn i åk 1 och 2 imöjlighet till ett träningspass med allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.
Träning skall ske i anslutning till skoldagen och genom ett samarbete skall skolans idrottslektioner anpassas så att dessa helst förläggs till andra dagar. Detta för att ge barnen idrott en extra aktivitetsdag i veckan.

Starka Barn aktiviteter har under 2014-2015 funnits i Rangsby och Näfsby skola och från hösten startar det i ytterligare minst en skola.