Polar Teamsystem

Polar Teamsystem
från
Polar
Namn
Polar Teamsystem
Tillverkare
Polar
Antal
1
Utrustningstyp

Beskrivning

Nå hjärtat i lagets prestation.

I Teamsystem finns 10 pulsband som kan användas samtidigt.
Polar Teamsystem är enkelt att använda & implementera i träningen samtidigt som det tillför avancerad pulsbaserad träning till coachningen i övrigt. Varje spelare bär ett sändarbälte runt bröst korgen. När träningen är avslutad, avlägsnas sändarbältet från spelaren och lagrad träningsdata kan överföras och analyseras i datorn. Dataöverföringen är mycket snabb och sker helt automatiskt vid användning av programvaran Polar Precision Performance. Du kan överblicka tio spelares hjärtfrekvenskurvor på motsvarande tid som det tar att granska en enda pulskurva från en spelare med en vanlig hjärtfrekvens mätare.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.