Ordningsmanna västar - Reflexvästar

Ordningsmanna västar - Reflexvästar
från
Lånas från Optinova
Namn
Ordningsmanna västar - Reflexvästar
Tillverkare
Lånas från Optinova
Antal
50
Utrustningstyp

Beskrivning

Reflexvästar med texten "Security".
Dessa är tänkta att finnas tillgängliga för dem som behöver sådana vid något arrangemang. Kontaktperson för att låna dessa är Per Lycke, Optinova  tel: 329 00.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.