Utbildningar utanför Åland

Våren 2018

Öppna föreläsningar vid GIH!

Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion.
Lördagar klockan 11.00 – 12.30 i GIH:s aula,

Fri entré. Ingen förbokning.
För mer info om innehåll och datum klicka, klicka här

 

Mars 2014

Välkomna till 2014 års öppna föreläsningar vid GIH!
Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion.
Lördagar klockan 11.00 – 12.30 i GIH:s aula,

Fri entré. Ingen förbokning.
För mer info om innehåll och datum klicka på länken

 

 Öppna föreläsningar vid GIH i Stockholm 

För mer info om innehåll och datum, klicka här

 

Oktober 2013

Forum - Idrott hela livet, 14-16 oktober i Jönköping
Konferensen vänder sig till personer som arbetar med barn-, ungdom, bredd- och motionsidrott tillvardags eller på fritiden.
Mer info om denna konferens kommer efter sommaren

 

Mars 2013

Öppna föreläsningar vid GIH i Stockholm

Välkomna till 2013 års öppna föreläsningar vid GIH!
Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion.

Fri entré. Ingen förbokning.
För mer info om innehåll och datum klicka på länken http://www.gih.se/SAMVERKAN/Oppna-forelasningar-2013/

 

Oktober 2012

Forum Idrott hela livet i Göteborg

En sammanslagning av Forum för barn- och ungdomsidrott och Breddidrottsforum –  i syfte att ge inspiration, ökad kunskap och vägledning för dig som arbetar med barn- och ungdomsidrott eller bredd- och motionsidrott, till vardags eller på fritiden – på riks-, regional-, kommunal eller föreningsnivå.

För mer info om För mer info om innehåll och datum klicka på länken http://rf.se/ihl

 

Mars 2012

Öppna föreläsningar vid GIH i Stockholm

Välkomna till 2012 års öppna föreläsningar vid GIH!
Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion.

Fri entré. Ingen förbokning.
För mer info om innehåll och datum klicka på länken http://www.gih.se/SAMVERKAN/Oppna-forelasningar/