Specialidrott med inriktning på idrottsledarskap

Ny kurs lanseras i idrottsledarskap hösten 2019!

Hösten 2019 kommer det att finnas möjlighet för alla studerande på Ålands Lyceum som läser Idrott och Hälsa att välja kursen Specialidrott med inriktning på idrottsledarskap! Går du redan på HIDR eller har du sökt in till hösten 2019 och är intresserad av idrottsledarskap, då är detta en fantastisk möjlighet för dig! På skoltid erbjuder Ålands Idrott tillsammans med din förening dig en kurs i Idrottsledarskap, den kommer att vara både teoretisk och praktisk.
Kontaktperson är Lena Erksson, epost lena@alandsidrott.ax eller mobil 0457-342 1974

Dokument: