Stadgar & Verksamhetsplan

Ålands Idrott är det inofficiella marknadsföringsnamnet för Ålands Idrottsförbund.

Samtidigt som namnbytet gjordes uppgraderas även stadgarna så att Ålands Idrott fr.o.m. 2012 håller ett årsmöte, kallat Idrottstinget, istället för som tidigare ett höst- och ett vårmöte.

Stadgarna finns i sin helhet i pdf-dokumentet.

Dokument: