Kansli & personal

Ålands Idrott

PERSONAL:

Vikarierande sportchef:
Annica Östermalm
Mobil: +358 457345 59 28
E-post: annica@alandsidrott.ax
Ansvarsområden: Kansli, ekonomi, verksamhetsmedel, styrelseärenden, strategiarbete, föreningsutveckling

Sportchef:
Jenna Gestranius, föräldraledig från 28 juni 2021

Idrottskonsulent:
Lena Eriksson
Mobil: +358 457342 19 74
E-post: lena@alandsidrott.ax
Ansvarsområden: Utbildning, barn- och ungdomsidrott, stipendieprogram, specialidrott på gymnasialstadiet, resursbank, föreningsutveckling

 

Besöksadress:
Östra Esplanadgatan 7
AX-22100 Mariehamn 

Faktureringsadress:
c/o Nova Alandia AB
Blomstringevägen 12
AX-22150 Jomala

Bankförbindelse:
Ålandsbanken Apb
BIC: AABAFI22
IBAN: FI24 6601 0001 2053 35

Registrerings- & FO-nummer
162.951 / FO 1008820-2