Nyheter

13 jan 2021

Finlands Svenska Idrott samarbetar med Sydkustens Landskapsförbund r.f. kring projektet Läsning i Laget. Projektets syfte är att lyfta upp läsningen i idrottsföreningar och lag.

22 dec 2020

Kansliet kommer att vara stängt 24.12.2020 - 07.01.2021

09 nov 2020

Ålands Idrott har från Idrottstinget 2020 i uppdrag av medlemsorganisationerna att se över gällande former och principer för ekonomiska stöd och komma med förslag om uppdaterade ramar och principer

05 nov 2020

Den 9 mars kommer Ålands Idrott att arrangera en Digital föreläsning med sportjournalisten och tv-profilen Jonas Karlsson
Är du säker på att du inte är dopad? 

29 sep 2020

Föreläsningarna kring valberedning , mötesteknik och att vara arbetsgivare i en förening kommer att flyttas från 12 och 27 oktober till 26 och 27 oktober.