Vikarie för sportchefen utsedd

Moderskapsvikariatet som verkställande sportchef har varit lediganslaget mellan den 24.03.21-11.04.2021. Femton ansökningar har inkommit inom utsatt tid, en har återkallats. En rekryteringsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden och sportchefen har haft hand om rekryteringsprocessen.

Annica Östermalm har av styrelsen utsetts till vikarie för sportchef Jenna Gestranius som går på moderskapsledigt efter midsommar. Annica börjar sin anställning i början av maj.