Telefon till kansliet

Från och med 1 maj nås kansliets personal endast via mobiltelefon
Sportchef Jenna Gestranius nås på 0457 342 54 32
Utbildningsansvarig Lena Eriksson nås på 0457 342 19 74