Stöd att söka till projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år

I landskapets budget för år 2021 finns 40 000 euro upptagna för projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år som Ålands Idrott har till uppgift att fördela.

Stödet gäller aktiviteter och projekt inom idrotts- och motionsrörelsen under jubileumsåret som syftar till att under perioden 9 juni 2021 - 9 juni 2022 fira, hedra och uppmärksamma Åland 100 år. Devisen för Åland 100 är ” Hundra år av egensinne”. Projekten som beviljas stöd skall på något sätt göra Åland och dess självstyrelse bättre känt för alla som bor på Åland och/eller i världen.

Läs mer i PDFfilen

Dokument: