Starka Barns idrottsskola

Starka Barn projektet utvecklas. Starka Barn är ett projekt som initierats av Ålands Idrott år 2013 för åk 1 och 2 med syftet att i anslutning till skoldagen erbjuda alla barn i åk 1 och 2 möjlighet till en extra timme kostnadsfri, ledarledd fysisk aktivitet i veckan med fokus på allsidig träning i lekform. Våren 2018 genomförs ett första pilotprojekt på en efterfrågad fortsättning på Starka Barn, nämligen Starka Barns idrottsskola för åk 3-4. Syftet är fortsättningsvis att erbjuda allsidig lekfull grundträning utan inriktning på en enskild idrott, samtidigt som olika idrotter från närområdet introduceras. Tröskeln för barnen att hitta till idrottens egna träningar sänks, genom att de får prova på olika idrotter i en bekant miljö (skolan) med en ledare från själva idrotten. Ser mer om pilotprojektet i Rangsby skola här.