Starka Barn hösten 2017

Starka Barn är ett projekt som initierats av Ålands Idrott år 2013. Projektets syftet är att i anslutning till skoldagen erbjuda barn i åk 1 och/eller 2 möjlighet till en extra timme kostnadsfri, ledarledd fysisk aktivitet i veckan. Aktiviteten skall vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakten. Färdigheter som tränas är bl.a. styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Hösten 2017 finns Starka Barn i 14 st skolor, med åtminstone ytterligare en skola på gång efter årsskiftet.