Specialstöd för idrottsorganisationer med anledning av Coronapandemin

Läs om stöd som kan sökas från Ålands idrott mellan 8-22 maj och från Finalnds Undervisnings- och kulturministerium fram till den 14 maj här.