Sista ansökningsdag för paf-medel 2018 är måndag 16.10!!!

Inför 2018 skall ansökan om paf-medel vara inlämnad senast måndagen den 16 oktober kl. 16:00!
Eftersom 15 oktober är en söndag, så godkänns ansökningar som lämnats in före utsatt tid på måndagen.

På följande länk finns den elektroniska blanketten för ansökningar om verksamhetsbidrag.
Blankett för verksamhetsmedel 2018, basbelopp samt riktade medel för ungdoms- och barnidrott skall ingå.
Instruktioner för paf-medel finner du här.

För riktade medel gällande ungdoms- och barnidrott, läs instruktioner som du finner nedan.

Blanketter och principer för investeringar enligt länkarna:
Investeringsstöd för idrottsutrustning 2018
Principer för stöd för utrustning

Investeringsstöd för anläggningar och byggnader 2018
Principer för investeringsstöd

Dokument: