Seminarie om Barn och Ungdomsidrott

Ålands Idrott har sedan april 2012 nya riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten. Målet är att sätta barnen och ungdomarna i fokus och att jobba för deras bästa. Nu vill vi jobba vidare och ge fler perspektiv.

Därför kommer vi den 3 november att hålla ett Seminarie "Barnskydd, vad är det?" "Vad gör vi när olyckan varit framme"
Presentationerna kring dessa områden kommer sedan att vara underlag för vidare diskussion kring riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten.
 

Dokument: