Projekt-  Läsning i Laget

Finlands Svenska Idrott samarbetar med Sydkustens Landskapsförbund r.f. kring projektet Läsning i Laget. Projektets syfte är att lyfta upp läsningen i idrottsföreningar och lag. Just nu söker vi idrottsföreningar, både inom individuella grenar och lagsporter för att delta i projektet. 

Vi vill nå dig som är tränare eller aktiv inom en förening och få med dig och din förening som en av våra 10 pilotföreningar i projektet! Vi riktar oss till idrottare i åldern 13-17 inom alla idrottsgrenar i Svenskfinland. Om ni är med ska vi tillsammans lyfta läsningen inom er förening och fundera på hur ni kan ha en läsfrämjande atmosfär utan att stjäla viktig träningstid. Du som tränare är en viktig förebild för de unga, därför hoppas vi att du vill hjälpa oss att uppmuntra till läsning. Du behöver inte vara någon läsexpert, lite nyfikenhet och vilja att testa på något nytt räcker långt. Mer om projektet kan du läsa här: https://idrott.fi/lasning-i-laget/ eller kontakta vår projektledare på: mikael.gros@sydkusten.fi 

Hör av dig inom januari om det här låter som något för er förening!