Nytt pandemiunderstöd för kostnader som uppstått 1.2–31.5.2021

Undervisnings- och kulturministeriet  i Finland har öppnat ansökan av understöd för motions- och idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under coronepidemin.

Understöd kan sökas för kostnader som uppstått 1.2–31.5.2021. Ansökningstiden går ut den 15 juni 2021 kl. 16.15. Mera information på ministeriets hemsida 

Den 17 juni fattar Ålands Idrottsförbundsstyrelse beslut om eventuella  åländska specialstöd till idrotts- och motionsrörelsen.