Nytt Coronastöd för idrottsföreningar av Undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet har lediganslagit ytterligare två miljoner för idrottsföreningar att ansöka om för att trygga idrottsverksamheten i det rådande coronavirusläget. 

Ansökan är öppen mellan 13.1-13.2.2021. Mera information på ministeriets hemsida