Nya fördelningsprinciper, andra tillfället

Ålands Idrott har från Idrottstinget 2020 i uppdrag av medlemsorganisationerna att se över gällande former och principer för ekonomiska stöd och komma med förslag om uppdaterade ramar och principer till Idrottstinget 2021. Under december 2020 genomfördes de första träffarna i ämnet och nu är det dags för nästa tillfälle. Träffen är denna gång gemensam för både föreningar och förbund.

 

Träff 2, nya fördelningsprinciper

2 februari 18.00-20.00 på Hotell Arkipelag, Kaptenssalen, om rådande restriktioner tillåter en fysisk träff över huvudtaget. Det går oavsett bra att delta digitalt via Zoom.

Se inbjudan nedan för mer info.

Välkomna! 

Dokument: