Ny idrottskonsulent från 1 augusti

En befattning som ordinarie idrottskonsulent (100 %) har varit lediganslagen mellan den 24.03.21-11.04.2021. Tjugo ansökningar har inkommit inom utsatt tid.

Rekryteringsgruppen bestod av ordföranden, vice ordföranden, sportchefen och vikarierande sportchefen. Sex personer kallades till intervju, tre kvinnor och tre män. Fem intervjuer hölls av rekryteringsgruppen. 

Styrelsen beslutade den 20.05.2021 enligt rekryteringsgruppens förslag att utse Linus Andersson till ordinarie idrottskonsulent. Linus börjar sitt nya jobb på Ålands Idrott den 1 augusti 2021.