Ny ansökningsrunda! Stöd att söka inom Åland 100-satsningen Hälsans år

I landskapets budget för år 2021 finns 40 000 euro upptagna för projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år som Ålands Idrott har till uppgift att fördela. I första ansökningsrundan fördelades 28 687 €, vilket innebär att det finns 11 313 € kvar för idrottens Åland 100-projekt och vi startar nu en ny ansökningsrunda.

Stödet gäller aktiviteter och projekt inom idrotts- och motionsrörelsen under jubileumsåret som syftar till att under perioden 9 juni 2021 - 9 juni 2022 fira, hedra och uppmärksamma Åland 100 år. Devisen för Åland 100 är ” Hundra år av egensinne”. Projekten som beviljas stöd skall på något sätt göra Åland och dess självstyrelse bättre känt för alla som bor på Åland och/eller i världen.

Exempel på idrottsprojekt som beviljades medel i första ansökningsrundan är spontanidrotts- och prova-på-tillfällen samt olika tävlingar, pågående allt från en dag till hela jubileumsåret 9 juni 2021 – 9 juni 2022.

Ansök senast 7 juni 2021.

Läs mer i PDF-filen.

Dokument: