Medlemsträff om datainsamling 14 juni 2021

Kom med och lyssna på vad det finns för möjligheter för framtida datainsamling och framför din förenings behov och synpunkter. 

Ålands Idrott (ÅI) har haft ett avtal med Consilia för att idrottsföreningar på Åland skall få använda en begränsad version av datasystemet Membra kostnadsfritt. Det nuvarande avtalet är i kraft till den 29 augusti 2021, varefter möjligheten för ÅI:s medlemsföreningar att använda datasystemet kostnadsfritt genom ÅI:s avtal försvinner. 

Inbjudan till tillfället den 14 juni 2021 i bilagan. 

Dokument: