Informationsträffar om datskyddsförordningen

Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation bjuder in till ett gemensamt informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen – GDPR.
GDPR - är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Den nya förordningen träder i kraft den 25 maj.

Kännedom om förordningen är obligatorisk för alla organisationer och därför vill Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation ge dig möjlighet att få information om vad du och din organisation behöver göra.

Läs mer här