Nyheter

30 apr 2019

Idrotten på Åland har äntligen en gemensam värdegrund som skall genomsyrar all idrottsverksamhet. Idrottstinget fastställde värdegrunden 26 mars 2019.

29 apr 2019

Drogförebyggande arbete - Kan Islandsmodellen vara något för Åland?

16 apr 2019

Måndagen den 15 april besökte Värmlands skolidrottsförbund Åland för att ta del av hur vi arbetar och utbyta erfarenheter samt lära av varandra.

18 apr 2019

På grund av vädret har rederierna meddelat att de inte kör dagsturerna till Åland och därför oss måste vi ställa in kvällens föreläsning "Drogförebyggande arbete - Kan Islandsmodellen vara något fö

04 apr 2019

Jag heter Daniel Liewendahl, jag är 18 år
Jag studerar på samhälleliga och sociala sektorn år 2 (sos) jag ska göra min LIA (Lärande inom arbete) i två veckor på Ålands Idrott.