Nyheter

18 apr 2019

På grund av vädret har rederierna meddelat att de inte kör dagsturerna till Åland och därför oss måste vi ställa in kvällens föreläsning "Drogförebyggande arbete - Kan Islandsmodellen vara något fö

04 apr 2019

Jag heter Daniel Liewendahl, jag är 18 år
Jag studerar på samhälleliga och sociala sektorn år 2 (sos) jag ska göra min LIA (Lärande inom arbete) i två veckor på Ålands Idrott.

04 apr 2019

Ålands Idrott kommer tillsammans med Rädda Barnen att arrangera en kväll  på temat barn, ungdom, idrott och ekonomisk utsatthet.

18 mar 2019

Kom med på ett informationstillfälle om Islandsmodellen som numera heter Planet Youth modellen.
Tisdagen den 9 april kl 18.30- 19.30
 

29 mar 2019

Idrottstinget hålls den 26 mars 2019 kl 18.30 i Auditoriet på Ålands Sjöfartsmuseum.
Stadgeenliga förhandlingar.