Nyheter

27 maj 2019

Ålands Idrott söker en Idrottskonsulent  på 100% för visstidsanställning  under perioden 01.09.2019 - 31.12.2020. Mer information i bilagan.

08 maj 2019

Ny kurs lanseras i idrottsledarskap hösten 2019!

30 apr 2019

Idrotten på Åland har äntligen en gemensam värdegrund som skall genomsyrar all idrottsverksamhet. Idrottstinget fastställde värdegrunden 26 mars 2019.

29 apr 2019

Drogförebyggande arbete - Kan Islandsmodellen vara något för Åland?

16 apr 2019

Måndagen den 15 april besökte Värmlands skolidrottsförbund Åland för att ta del av hur vi arbetar och utbyta erfarenheter samt lära av varandra.