Inbjudan till dialog beträffande fördelningsprinciper

Ålands Idrott har från Idrottstinget 2020 i uppdrag av medlemsorganisationerna att se över gällande former och principer för ekonomiska stöd och komma med förslag om uppdaterade ramar och principer till Idrottstinget 2021.   
 
Ålands Idrott önskar medlemsorganisationernas input i arbetet och bjuder således in till inledande dialogtillfällen enligt följande:  
 
Workshop 1, för förbund

8 december 18.00-20.30 
 
Workshop 2, för föreningar

9 december 18.00-20.30 
 
Program:

 - Bakgrund till uppdraget

- Organisation för arbetet

- Hur ställde Svensk idrott om sitt statliga stödsystem?

- Arbetspass kring ramar och principer

- Nästa steg i processen 
 
Patrik Oscarsson, utredare på RF/SISU (svenska Riksidrottsförbundet), medverkar och presenterar hur arbetet med förändring av fördelningsprinciper gjordes inom svensk idrott. Patrik har tidigare jobbat som distriktsidrottchef på Gotland i många år och är bekant även med den åländska idrottsrörelsen. 
 
För att sammankomsterna skall kunna hållas i enlighet med gällande rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 krävs förhandsanmälan senast den 01.12.2020. Meddela vid anmälan från vilken förening/förbund du/ni deltar, vilka som deltar och ifall någon/några av er föredrar att delta digitalt.  
 
Meddela i samband med anmälan ev. allergier med tanke på kvällsfika för dem som deltar live och e-postadress till alla deltagare. Plats för workshopparna meddelas efter anmälningstidens utgång för att garantera en tillräckligt stor lokal för att kunna hålla tillräckligt med avstånd.   
 
Anmälningar görs till förbundsfunktionär robin@alandsidrott.ax eller tel. +358-(0)18-19 170 

Dokument: