Idrottstinget 2021

Ålands Idrott håller sitt årsmöte, kallat Idrottsting, tisdagen den 27 april med start kl. 18:00 digitalt/ på  Park Alandia Hotell. Observera att tiden och platsen har ändrat sedan första kallelsen!

Med stöd i den temporära ändringen i föreningslagen (giltig till 30 juni 2021) har Ålands Idrotts styrelse beslutat att:

  • deltagande i Idrottstinget är möjligt på distans och önskvärt.
  • en förutsättning för deltagande är förhandsanmälan senast den 26 april 2021. Anmäl gärna deltagande tidigare så underlättar det planeringen av mötet.

Anmälan om deltagande görs till jenna@alandsidrott.ax genom att:

  • meddela förening som representeras
  • meddela namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) på föreningens representant/representanter
  • meddela om deltagande sker på distans eller fysiskt
  • skicka undertecknad fullmakt per e-post (inscannad eller fotograferad) eller post så att den är kansliet tillhanda senast den 26 april 2021. Observera att endast en person kan vara föreningens befullmäktigade företrädare.

Deltagande i mötet på distans sker via tjänsten Zoom. Anvisning för inloggning till mötet skickas till förhandsanmälda. Rätten att delta konstateras på samma sätt på mötesplatsen som på distans. Därför krävs att alla som har rösträtt och deltar på distans har möjlighet att använda både bild och ljud

Vid öppen röstning informerar mötesarrangören deltagarna om hur röstning sker. Vid val eller slutna omröstningar röstar röstberättigade deltagare genom programmet OpaVote. Deltagare på distans får en personlig länk per e-post för röstning. Röstsedeln är viktad enligt föreningens röstetal. Deltagare på plats röstar i programmet OpaVote genom att gå in på röstningslänken och rösta med en kod, viktad enigt föreningens röstetal, antingen på en egen enhet (laptop, ipad, mobil) eller på mötesarrangörens dator som fungerar som "valbås".

Dokument: