Idrottstinget 2021

Ålands Idrott håller sitt årsmöte, kallat Idrottsting, tisdagen den 27 april med start kl. 18:00 digitalt/ på  Park Alandia Hotell. Observera att tiden och platsen har ändrat sedan första kallelsen!

Med stöd i den temporära ändringen i föreningslagen (giltig till 30 juni 2021) har Ålands Idrotts styrelse beslutat att:

  • deltagande i Idrottstinget är möjligt på distans och önskvärt.
  • en förutsättning för deltagande är förhandsanmälan senast den 26 april 2021. Anmäl gärna deltagande tidigare så underlättar det planeringen av mötet.

Anmälan om deltagande görs till jenna@alandsidrott.ax genom att:

  • meddela förening som representeras
  • meddela namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) på föreningens representant/representanter
  • meddela om deltagande sker på distans eller fysiskt
  • skicka undertecknad fullmakt per e-post (inscannad eller fotograferad) eller post så att den är kansliet tillhanda senast den 26 april 2021. Observera att endast en person kan vara föreningens befullmäktigade företrädare.

 

Praktisk information om hur deltagande på distans sker och vilka tekniska hjälpmedel som används skickas till anmälda och läggs upp här så fort det är klart.

Dokument: