Idrottstinget 2020

Idrottstinget hålls den 24 mars 2020 kl 18.30 i Auditoriet på Park Hotell.
Medlemsorganisation som önskar att något ärende skall upptas på föredragningslistan till ordinarie förbundsmöte, skall skriftligen anmäla därom till styrelsen, senast två (2) veckor före mötet.