Idrottstinget 2020

Idrottstinget hålls den 10 juni kl. 18.30 på Hotell Arkipelag. Syrelsen har, med stöd av den temporära lagavvikelsen i föreningslagen, i kraft 1.5-30.9.2020 och antagen den 24 april 2020, beslutat att deltagande på Idrottstinget 2020 förutsätter en anmälan. Anmälning görs till Ålands Idrotts kansli senast måndagen den 08 juni 2020. Ålands Idrott önskar också att medlemsorganisationer deltar på mötet, helst endast med en befullmäktigade representant, för att begränsa sammankomsten i enlighet med rekommendationerna för att begränsa spridningen av covid-19.

För att möjliggöra för flera i medlemsorganisationerna att ta del av mötet kommer idrottstinget att direktsändas. Länk till sändningen den 10 juni finnas här  https://youtu.be/UjPkNNxWMug. Eventuell röstning sker alltså genom fysisk närvaro av befullmäktigad representant, övriga kan ta del av mötet digitalt.

Dokument: