Idrottsförälder - vågar du göra testet? Hur är du mot barn som idrottar?

Varje dag släcks idrottsintresset för barn runt om på Åland. Enligt en undersökning som Stockholms Idrottsförbund gjort framkommer att ett av fem barn känner för stor press från tränare, förälder eller annan vuxen.

Idrottsintresset släcks för barnen på grund av vuxnas beteende och agerande runt deras träning och tävling. Så många som vart femte barn upplever för hård press från föräldrar, tränare och andra vuxna.

Hur kan du som vuxen stötta barn som idrottar utan att sätta för stor press?

Gör testet IDROTTSFÖRÄLDER

BARNENS IDROTT – LÅT DEN VARA BARNENS IDROTT!

  • Barn som tycker idrott är kul, blir bättre på det – i sin egen takt.
  • Barn behöver få känna sig duktiga, ofta, och ska mätas mot egen förmåga.
  • Barn behöver få större delaktighet för att skapa motivation att idrotta.
  • Barn behöver stöd och respekt när de tävlar, tränar och deltar inom idrott.
  • Barn ska få lära sig förlora och vinna men med utveckling i fokus.

Enligt Idrottspsykologen Johan Fallby, förväxlar föräldrar ofta barnidrott med elitidrott! Se filmen här

Ålands Idrott kommer att uppdatera bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten, så att man tillsammans med medlemsorganisationerna kan börja agera på ett mera korrekt sätt, för att barn- och ungdomsidrotten skall hållas på barnens och ungdomarnas egen nivå!