Idrottens nätverkslunch

Ålands Idrott har under hösten skapat en mötesplats där idrotten kan träffas o diskutera aktuella ämnen som berör idrotten. Detta har gjorts genom månatliga nätverksluncher. Teman på lunchenrna i oktober och november har varit utblildning och ungdomsidrott.
Vi vill skapa en möjlighet att träffas och prata om större och mindre frågor, höra hur andra jobbar, ge möjlighet att få hjälp med något som känns svårt eller dela med sig av något som andra kan dra nytta av. Luncherna riktar sig till tränare, ledare, förtroendevalda och anställda.

Nästa nätverkslunch arrengeras 16 januari på Arken kl 12.00. Alla betalar för sin egen mat.
Vi planerar då att diskutera jämställd och inkluderande idrott.
Anmälan sker till josefine@alandsidrott.ax eller till +358457 342 5432

Vi tar även gärna emot förslag på kommande lunchers teman. Inplanerade datum är:
26 februari
25 mars
24 april