Handbok för Trygg Idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Att trygga idrottsmiljön och förebygga trakasserier är speciellt viktigt i barn- och ungdomsidrott. Också trakasserier bland vuxna förekommer och bör tas på allvar.
Alla – barn, ungdomar och vuxna –, oavsett åder, kön eller andra egenskaper, ska kunna vara delaktiga i idrottsrörelsen i en trygg och respektfull miljö.

 

Dokument: 

Instagram