Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen – GDPR - är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. GDPR är en förkortning av ”General Data Protection Regulation” och den svenska översättningen är alltså Dataskyddsförordningen. Den reglerar en mängd rättigheter för enskilda individer och skyldigheter för företag, organisationer och föreningar som behandlar personuppgifter. Den nya förordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater, till dess gäller personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person.
 

Vad kommer Ålands idrott göra
Skapa medvetenhet om Dataskyddsförordningen genom att bjuda in till informationstillfällen kring dataskyddsförordningen under februari månad. Ålands idrott kommer sammanställa en mall för registerbeskrivningar, detta för att underlätta arbetet för medlemsorganisationerna. 
 

Dokument: