Dags att lämna in bidragsansökningar

Ansökningar om bidrag för idrottsverksamhet görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen faställd e-blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år. Vi har gjort om lite i ansökningsförfarandet vad gäller anhållan om riktade bidrag till undgdoms- och/eller barnidrott inför år 2019-års ansökningar. Vi håller två informationsträffar för föreningar angående detta: tisdag 25 september med start kl 18.00 och torsdag 27 september med start kl 12.00. Anmälningar till idrottskonsulent Lena Eriksson på lena@alandsidrott.ax eller telefon +358 (0)457-342 19 74. Plats meddelas till anmälda.