Ålands idrotts personalstyrka från hösten 2019

Jenna Gestranius är sedan 16 augusti 2019 tillbaka som sportchef efter moderskapsledighet och jobbar mot nya mål tillsammans med idrottskonsulenterna Lena Eriksson och Josefine Gustafsson. Personalens ansvarsområden hittar du här.