Ålands idrott med på Nordiskt idrottsmöte

Det nordiska idrottsmötet hölls på Island 12-15 september 2019. Förbundstyrelseordförande Edgar Vickström och sportchef Jenna Gestranius representerade Åland på mötet tillsammans med deltagare från Island, Grönland, Färöarna, Norge, Danmark, Sverige, Finland och Finlands Svenska Idrott. Det Nordiska idrottsmötet och Nordiska Paralympiska mötet hölls samtidigt.

Alla organisationer presenterade sina framtidsvisioner och det kan konstateras att det finns ambitioner på flera håll i norden att vara världens mest aktiva idrottsnation. Gemensamma fokusområden inom nordisk idrott kan konstateras vara jämställd, inkluderad, trygg och hållbar idrott. Ämnen som avhandlades under mötet inkluderade matchfixing, e-sport och finansiering av elitidrott samt ekonomi som barriär för deltagande i idrott.

Islänningarna presenterade sin forskningsbaserade intervention för att vända den negativa trenden i användandet av rusmedel bland unga (the Planeth Youth prevention model). Idrottsrörelsen har haft en viktig roll i det förebyggande arbetet på Island. Även vikten av att en intervention är politiskt förankrad och ett samarbete mellan flera aktörer betonades.

Nordiska idrottsmötet 2020 kommer att hållas på Åland. På Åland skall mötet diskutera bland annat hur det politiska påverkansarbetet ser ut i de nordiska länderna beträffande idrott.