AlandicaDebatt.

Finlands Svenska Idrott kommer att finnas på plats på Alandica Debatt 13.6.2018.
Kl 18-19.00 kommer de att hålla en inspirationsföreläsning under namnet "Inspiration, gemenskap, resultat: ett samhälle i rörelse”.
Föreläsningen kommer att lyfta vikten av aktiv rörelse från barn till vuxenben

Läs mer http://www.alandicadebatt.ax/inspiration-gemenskap-resultat-samhalle-ror...