16 maj - Nytt datum för Islandsmodellen

Drogförebyggande arbete - Kan Islandsmodellen vara något för Åland?

Mellan åren 1998 och 2016 hade antalet 15- och 16-åringar på Island som druckit den senaste månaden minskat från 42 till 5 procent.
– De jobbade mycket med att få föräldrar att ta ett större ansvar och att ge ungdomar värdesedlar för att delta i fritidsaktiviteter.

Det går att förändra och därför bjuder vi in till ett informationstillfälle om Islandsmodellen som numera heter Planet Youth –modellen. Under kvällen kommer vi att få veta vad som gjorts, vilka utmaningar man har eller har haft. Vilka resultat har man uppnått?
Målet är att vi ska få information som kan leda oss till att förbättra vårt drogförebyggande arbete.

Dokument: