Idrottsbanken

Här kan du hitta idrottsutrsutning som du får låna för att kunna utöva olika idrotter.
Ålands Idrott hoppas genom idrottsbanken kunna ge fler möjlighet att kunna testa olika idrotter genom att låna utrustning.